Plannen en ideeën

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Muziek Express heeft als doel muzikale wensen van scholen snel te realiseren. Musici wordt een publiek geboden. En instellingen bieden podia en middelen aan leerlingen en musici

De lijnen worden korter. Vraag en aanbod vinden afstemming. Elke ‘speler’ heeft direct contact.

In gezamenlijkheid worden plannen gesmeed, verhalen en herinneringen gemaakt. Muziek Express biedt een staalkaart van de muzikale mogelijkheden van de binnenstad tot de stadsranden en een beetje erbuiten.

Webmaster (machinist van de Muziek Express) Ronald Spanjaardt zegt:
“Elk kind heeft recht op muziekonderwijs en de ervaring met levende muziek. Door ‘Onderwijspioniers’ ben ik in de gelegenheid gesteld een website te laten ontwerpen om levende muziek in elke klas een kans te geven.”

Mijn rol als webmaster bestaat uit:
– Het verbinden van scholen, instellingen en muzikanten door het bieden van een virtuele ontmoetingsplaats.
– Het ondersteunen van de groepen die een samenwerking aangaan door middel van een lied of een muziekles.
– Het zoeken naar partijen die de muzikale- en maatschappelijke verbinding als een meerwaarde zien.

muziekexpressRonald Spanjaardt
– Leerkracht op Jenaplanschool De Pontonnier
– Docent gitaar bij muziekschool Gerard Boedijn
– Muziekspecialist op basisschool De Pontonnier
– Coördinator onderwijs voor muziekschool Gerard Boedijn.
– Onderwijspionier voor levende muziek in elke klas.

– Eigenaar van Spanjaardt Muziek Educatie voor meer muziek in de klas