Inhuren

muziekexpress

Meer muziek in je klas!

Je wilt met je school meer levende muziek in je eigen klas. En je wilt dit graag zèlf doen. Dan is het mogelijk mij in te huren. Ik stel met het team een liedlijst samen voor onder- midden- en bovenbouw. Vervolgens maak ik er lessen van. Die lessen  bestaan uit de 5 domeinen: Muziek maken, muziek noteren/ componeren, muziek beluisteren, bewegen op muziek en erover spreken. De lessen worden gemaakt  vanuit een didactisch model dat is gebaseerd op klank, vorm en/ of betekenis. Het hangt af van wat je met het lied wilt bereiken

De lessen vormen gezamenlijk een doorgaande lijn en herbergen de drie pijlers: SLO- leerlijn(dit zijn de  lessen), kennis( de kennis wordt ontwikkeld door de lessen) en kunde*( Je ontwikkelt je kunde door zelf te zingen en te spelen op de beschikbare schoolinstrumenten).*Kunde wordt ondersteund door goed bestaand lesmateriaal in de vorm van geschikte methodes en bronnenmateriaal dat ook digitale mogelijkheden biedt.

In een cursus van 90 minuten worden de lessen doorgenomen met het hele team.

De teamleden krijgen het materiaal van tevoren via de mail opgestuurd. De school stelt zelf het cursusmateriaal samen in de vorm van een lied/-lesboek.

Heeft u vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@muziek-express.nl