Les- Express II Muziek beluisteren met je klas ism Muziekschool Boedijn

Les-Express II muziek beluisteren

Muziek beluisteren met kinderen kerndoel 54 TULE

 

Doel: Je ontwikkelt expertise bij het zelf geven en ontwerpen van muzieklessen gericht op muziek beluisteren met je groep.

Je leert een didactisch uitgangspunt, namelijk klank, vorm of betekenis te kiezen en koppelt daar de domeinen muziek vastleggen, zingen, luisteren en/of maken aan.

Je koppelt  eigen kennis , inzicht en muzikale vaardigheden aan nieuwe  om zelf lessen te leren ontwerpen en lessen uit methodes te kunnen ‘lezen’.

Je verhoogt de kwaliteit en diversiteit van je muzieklessen. De muzikale ontwikkeling van de leerlingen wordt gestimuleerd. Dit komt ten goede aan hun totale ontwikkeling.

Inhoud en werkwijze:

We maken en bespreken  lessen waarbij het domein muziek beluisteren centraal staat.

Tijdens de workshop zal er vanuit drie verschillende invalshoeken worden gewerkt.

  1. De les wordt vanuit een muziekvoorbeeld opgebouwd. (Als vertrekpunt)
  2. Er wordt naar een muziekvoorbeeld toegewerkt. (Als aanknopingspunt)
  3. Het muziekvoorbeeld is een evaluatie van de les. (Als afsluiting).

We doen dit door:

  • muziek te maken met zingen, body- percussie en diverse instrumenten, zoals boom-hackers, xylofoons, metallofoon, kazoo’s, diverse houten slagwerkinstrumenten en trommels, etc.
  • Vastleggen van muziek
  • Bewegen op muziek
  • Spreken over muziek
  • Beluisteren van muziek

Het muziekvoorbeeld vraagt om klank, vorm of betekenis als didactisch uitgangspunt.

Je maakt (opnieuw) kennis met de tuledoel 54 van het SLO. Hierin staan alle (tussen-)doelen vermeld. Met deze kennis wordt de lesinhoud bepaald tijdens de workshop.

Vervolgens wordt gekeken naar welke domeinen bij de les passen.

Je leert didactische luister- en/ of activerende opdrachten voor de leerlingen te bedenken.

Er zijn drie didactische uitgangspunten te noemen, namelijk klank, vorm en betekenis.

Bij vorm kan gesproken worden over variatie, herhaling of contrast als voorbereidende, begeleidende of evaluerende werkvormen. Bij klank komen de parameters hoog-laag, kort- lang, hard- zacht en klankkleur aan de orde met de hierboven staande werkvormen. Bij betekenis spreken we van programma- muziek, absolute muziek en wat het met jou en/of de kinderen doet.

Duur: 1 les van 3 uur
Locatie: Op de eigen school
Deelname: een bouw of een heel team
Kosten : € 585,00 excl. BTW

Contact: ronaldspanjaardt@icloud.com of ronald.spanjaardt@muziekschoolboedijn.nl

Of bel: 0657272049

Bedankt! You've already liked this